Almanacka 2023

Nu är det dags att börja leta efter bilder för Nolsoknas almanacka 2023.

Vi vill ha djur – och naturbilder från Nolsokna i liggande format.

Skicka bilderna till Torbjörn Hedfeldt. Gärna på mail toto.hedfeldt@telia.com. Jag svarar gärna på frågor om det är något du undrar över.

Uppdatering – Optisk fiber i Nolsokna etapp 2

Här kommer lite uppdatering av fiber projektet från Kjell på Calltech. Idag är stora delar av det ”södra” området schaktat, från stationen vid Lonhyttan har vi tagit oss ut till Äsphöjden, Spjutberg och upp till Tavlan området. Det som återstår är Gälleråsen och från Tavlan och norr ut samt knyta ihop en del tryckningar under vägarna. Just nu har vi ett sommaruppehåll med grävningen men kommer starta upp igen under augusti månad är planen. Gällande samförläggningen vet jag att Erik har haft kontakt med Karlskoga Energi så dialogen gällande samförläggningen är i full gång. Då anslutningsmöjligheterna mot den befintliga stationen i söder gick snabbare att reda ut började vi där och jobbade oss norr ut, men vi kommer så sakteliga röra oss norr ut med maskinerna också. Förhoppningsvis kan vi ansluta oss direkt mot Telias nät i norra delen också vilket gör att arbetet kommer gå ännu smidigare när vi väl är på plats.

Hälsar Nina

Almanacka 2023

Nu är det dags att börja leta efter bilder för Nolsoknas almanacka 2023.

Vi vill ha djur – och naturbilder från Nolsokna i liggande format.

Skicka bilderna till Torbjörn Hedfeldt. Gärna på mail toto.hedfeldt@telia.com. Jag svarar gärna på frågor om det är något du undrar över.

Info från SKOLO – Lonnhyttans Skola

Hej alla föräldrar,

Ni ska snart fatta ett beslut i en fråga som kan få stora och långsiktiga konsekvenser. Vi vill därför förtydliga för er vad SKOLO kommit fram till.

En oberoende besiktningsman genomförde besiktningar vid Lonnhyttan och Granbergsdals fastigheter i februari. Han listade anmärkningar som måste åtgärdas inom 5 år och andra åtgärder som kan vänta lite. Åtgärderna vid Lonnhyttan beräknas till 1,5 miljoner och vid Granbergsdal 3 miljoner kr de närmaste 5 åren.

Vårt första alternativ var att köpa både Lonnhyttan och Granbergsdal, renovera och hyra ut dem tillbaka till er. Hyrans storlek beror på hur snabbt fastigheterna ska renoveras och vilka åtgärder som prioriteras men kallhyran skulle då hamna mellan 500 000 kr till 800 000 kr per år.

Vårt andra alternativ är att köpa enbart Lonnhyttans skola, renovera fasad, fönster och golven inomhus samt installera toalett på plan 2. Kallhyra 240000 kr per år. Efter 5 år förärver vi Granbergsdals skola

Vårt andra alternativ har växt fram då vi förstått att styrelsen anser att det finns stora risker med att vi äger fastigheterna och vid en konkurs, ställa er utan lokaler. Vi förstår också att det är viktigt att hålla hyran nere så långt det går.

Det finns ett elevunderlag norr om Karlskoga som består av 167 barn mellan 1 – 13 år. Av dessa barn finns 42% i Lonnhyttan (Karlskoga kommun GIS undersökning). De närmaste 5 åren kommer varje år 5 barn från Lonnhyttan att börja förskolan. Barn som sedan fortsätter i Granbergsdal.

Vi på SKOLO kommer att göra allt vi kan för att få till en skola med funktionella lokaler, bra utemiljö och en hyra som ni kan leva med, Vi har erfarenheten och kompetensen. Framför allt brinner vi för en skola på landet i lugn miljö med mindre grupper.

Nedan finns en lista över utgifter som föreningen haft för Lonnhyttan och Granbergsdals skola (utgifter för fastigheterna) 2019/2020

Utgifter för (kr/år)    
eL 300000  
VA 40000  
Rep underhåll 250000  
Fastighetsskötes och förv 12400  
Försäkring 50000  
Bokföring 24000  
Amortering 200000  
Amortering + ränta 3,5% 15år  
(lån 6 milj 876400  

Var med och rädda Lonnhyttans skola

Det finns ett förslag framtaget av Lonnhyttans ek förening som driver skolan i Lonnhyttan
och Granbergsdal. Förslaget går ut på att sälja Lonnhyttans skola och flytta alla elever till
Granbergsdal.
Om förslaget går igenom så blir konsekvenserna för eleverna stora.
Förlusten av en skola drabbar hela bygden, oavsett ålder. Skolan är navet och kan utnyttjas av fler generationer med flera aktiviteter i syfte att ge alla i bygden chans till gemenskap och en meningsfull fritid.
Vi som har bildat SKOLO och många fler är övertygade om att skolan är central för bygden.

Upprop från SKOLO

Uppdatering – Optisk fiber i Nolsokna etapp 2

Här kommer lite uppdatering av fiber projektet från Kjell på Calltech. Idag är stora delar av det ”södra” området schaktat, från stationen vid Lonhyttan har vi tagit oss ut till Äsphöjden, Spjutberg och upp till Tavlan området. Det som återstår är Gälleråsen och från Tavlan och norr ut samt knyta ihop en del tryckningar under vägarna. Just nu har vi ett sommaruppehåll med grävningen men kommer starta upp igen under augusti månad är planen. Gällande samförläggningen vet jag att Erik har haft kontakt med Karlskoga Energi så dialogen gällande samförläggningen är i full gång. Då anslutningsmöjligheterna mot den befintliga stationen i söder gick snabbare att reda ut började vi där och jobbade oss norr ut, men vi kommer så sakteliga röra oss norr ut med maskinerna också. Förhoppningsvis kan vi ansluta oss direkt mot Telias nät i norra delen också vilket gör att arbetet kommer gå ännu smidigare när vi väl är på plats.

Hälsar Nina

Ingen vindkraft i Kedjeåsen

Som ingen säkert har kunnat att undvika att lägga märke till så är det inte aktuellt med vindkraft i Kedjeåsen. Samtliga partier har deklarerat att kommunen kommer att använda sig av sitt veto och projektören EOLUS har tagit bort projektet från sin hemsida.