Info från SKOLO – Lonnhyttans Skola

Hej alla föräldrar,

Ni ska snart fatta ett beslut i en fråga som kan få stora och långsiktiga konsekvenser. Vi vill därför förtydliga för er vad SKOLO kommit fram till.

En oberoende besiktningsman genomförde besiktningar vid Lonnhyttan och Granbergsdals fastigheter i februari. Han listade anmärkningar som måste åtgärdas inom 5 år och andra åtgärder som kan vänta lite. Åtgärderna vid Lonnhyttan beräknas till 1,5 miljoner och vid Granbergsdal 3 miljoner kr de närmaste 5 åren.

Vårt första alternativ var att köpa både Lonnhyttan och Granbergsdal, renovera och hyra ut dem tillbaka till er. Hyrans storlek beror på hur snabbt fastigheterna ska renoveras och vilka åtgärder som prioriteras men kallhyran skulle då hamna mellan 500 000 kr till 800 000 kr per år.

Vårt andra alternativ är att köpa enbart Lonnhyttans skola, renovera fasad, fönster och golven inomhus samt installera toalett på plan 2. Kallhyra 240000 kr per år. Efter 5 år förärver vi Granbergsdals skola

Vårt andra alternativ har växt fram då vi förstått att styrelsen anser att det finns stora risker med att vi äger fastigheterna och vid en konkurs, ställa er utan lokaler. Vi förstår också att det är viktigt att hålla hyran nere så långt det går.

Det finns ett elevunderlag norr om Karlskoga som består av 167 barn mellan 1 – 13 år. Av dessa barn finns 42% i Lonnhyttan (Karlskoga kommun GIS undersökning). De närmaste 5 åren kommer varje år 5 barn från Lonnhyttan att börja förskolan. Barn som sedan fortsätter i Granbergsdal.

Vi på SKOLO kommer att göra allt vi kan för att få till en skola med funktionella lokaler, bra utemiljö och en hyra som ni kan leva med, Vi har erfarenheten och kompetensen. Framför allt brinner vi för en skola på landet i lugn miljö med mindre grupper.

Nedan finns en lista över utgifter som föreningen haft för Lonnhyttan och Granbergsdals skola (utgifter för fastigheterna) 2019/2020

Utgifter för (kr/år)    
eL 300000  
VA 40000  
Rep underhåll 250000  
Fastighetsskötes och förv 12400  
Försäkring 50000  
Bokföring 24000  
Amortering 200000  
Amortering + ränta 3,5% 15år  
(lån 6 milj 876400  

Stickcafé i Nolsokna

Välkommen till stickcafé i Kedjeåsgården söndagen den 22 maj klockan 14-17
Du kan komma och gå när det passar dig.
Deltagaravgift är 20 kronor och då ingår en enkel fika.

Kom och handarbeta eller bara umgås.
Alla är VÄLKOMNA. Du behöver alltså inte vara medlem i Nolsokna byalag.

Webbadress

Nu har vi ändrat vår webbadress till den gamla adressen som också är vårt domännamn.
För att komma in på vår hemsida måste du från och med nu använda www.nolsokna.se

Vår gamla adress www.mockelnforeningarna.se/nolsokna byalag/ fungerar inte längre

Var med och rädda Lonnhyttans skola

Det finns ett förslag framtaget av Lonnhyttans ek förening som driver skolan i Lonnhyttan
och Granbergsdal. Förslaget går ut på att sälja Lonnhyttans skola och flytta alla elever till
Granbergsdal.
Om förslaget går igenom så blir konsekvenserna för eleverna stora.
Förlusten av en skola drabbar hela bygden, oavsett ålder. Skolan är navet och kan utnyttjas av fler generationer med flera aktiviteter i syfte att ge alla i bygden chans till gemenskap och en meningsfull fritid.
Vi som har bildat SKOLO och många fler är övertygade om att skolan är central för bygden.

Upprop från SKOLO

Ingen vindkraft i Kedjeåsen

Som ingen säkert har kunnat att undvika att lägga märke till så är det inte aktuellt med vindkraft i Kedjeåsen. Samtliga partier har deklarerat att kommunen kommer att använda sig av sitt veto och projektören EOLUS har tagit bort projektet från sin hemsida.