Var med och rädda Lonnhyttans skola

Det finns ett förslag framtaget av Lonnhyttans ek förening som driver skolan i Lonnhyttan
och Granbergsdal. Förslaget går ut på att sälja Lonnhyttans skola och flytta alla elever till
Granbergsdal.
Om förslaget går igenom så blir konsekvenserna för eleverna stora.
Förlusten av en skola drabbar hela bygden, oavsett ålder. Skolan är navet och kan utnyttjas av fler generationer med flera aktiviteter i syfte att ge alla i bygden chans till gemenskap och en meningsfull fritid.
Vi som har bildat SKOLO och många fler är övertygade om att skolan är central för bygden.

Upprop från SKOLO