Info från SKOLO – Lonnhyttans Skola

Hej alla föräldrar,

Ni ska snart fatta ett beslut i en fråga som kan få stora och långsiktiga konsekvenser. Vi vill därför förtydliga för er vad SKOLO kommit fram till.

En oberoende besiktningsman genomförde besiktningar vid Lonnhyttan och Granbergsdals fastigheter i februari. Han listade anmärkningar som måste åtgärdas inom 5 år och andra åtgärder som kan vänta lite. Åtgärderna vid Lonnhyttan beräknas till 1,5 miljoner och vid Granbergsdal 3 miljoner kr de närmaste 5 åren.

Vårt första alternativ var att köpa både Lonnhyttan och Granbergsdal, renovera och hyra ut dem tillbaka till er. Hyrans storlek beror på hur snabbt fastigheterna ska renoveras och vilka åtgärder som prioriteras men kallhyran skulle då hamna mellan 500 000 kr till 800 000 kr per år.

Vårt andra alternativ är att köpa enbart Lonnhyttans skola, renovera fasad, fönster och golven inomhus samt installera toalett på plan 2. Kallhyra 240000 kr per år. Efter 5 år förärver vi Granbergsdals skola

Vårt andra alternativ har växt fram då vi förstått att styrelsen anser att det finns stora risker med att vi äger fastigheterna och vid en konkurs, ställa er utan lokaler. Vi förstår också att det är viktigt att hålla hyran nere så långt det går.

Det finns ett elevunderlag norr om Karlskoga som består av 167 barn mellan 1 – 13 år. Av dessa barn finns 42% i Lonnhyttan (Karlskoga kommun GIS undersökning). De närmaste 5 åren kommer varje år 5 barn från Lonnhyttan att börja förskolan. Barn som sedan fortsätter i Granbergsdal.

Vi på SKOLO kommer att göra allt vi kan för att få till en skola med funktionella lokaler, bra utemiljö och en hyra som ni kan leva med, Vi har erfarenheten och kompetensen. Framför allt brinner vi för en skola på landet i lugn miljö med mindre grupper.

Nedan finns en lista över utgifter som föreningen haft för Lonnhyttan och Granbergsdals skola (utgifter för fastigheterna) 2019/2020

Utgifter för (kr/år)    
eL 300000  
VA 40000  
Rep underhåll 250000  
Fastighetsskötes och förv 12400  
Försäkring 50000  
Bokföring 24000  
Amortering 200000  
Amortering + ränta 3,5% 15år  
(lån 6 milj 876400