Höststädning

Publicerad av: nolsoknabyalag
23 oktober, 2023 19:48

Söndag 5 november klockan 10.00 är det dags för höststädning vid Kedjeåsgården
Vi städar runt vår Föreningsgård inför vintern. Tag med egna redsjap.
Några av oss tar upp bryggan vid Immen och båtarna i Immen och Trettjärn. Ta med egna redskap.
Vi bjuder på kaffe och förtäring.