Information från Nolsokna

Publicerad av: nolsoknabyalag
23 oktober, 2023 19:24

Vi har inte hunnit samla in/fått in tillräckligt med material för att kunna ge ut nummer 2 av ”Nytt från Nolsokna”.
Istället får alla medlemmar ett informationsblad med vad som har hänt och vad som är på gång.
Vi vill uppmana alla medlemmar att ta sig en funderare – är det något som jag kan bidra med till vårens nummer av vår tidning. Det kan vara en berättelse eller historia från trakten, gammal såväl som ny, en betraktelse eller ett fotografi. Tänk efter, du har säkert något att berätta. Vill du inte skriva själv kan du kontakta någon i styrelsen och berätta din historia. Att skriva kan du få hjälp med.

Tack på förhand!