18

Hantverksträff i Kedjeåsgården

Söndagen den 18 september fortsätter hantverksträffarna i Kedjeåsgården igen.
Det kommer sedan att genomföras varje söndag under hösten mellan 14-17 om inte Kedjeåsgården är bokad för annat evenemang (meddelas separat).
Du kommer och går när du vill och avgiften är 20 kronor per gång och då ingår fika.

VÄLKOMMEN till en trevlig samvaro med eller utan ditt hantverk.