Om oss

Vad är Nolsokna byalag?

Byalaget bildades 1984 och vi firade således vårt 25-års jubileum 2009.
Vi finns i en bygd full av historia, men vi jobbar lika mycket med nutid och framtid. Vi får ”kvitto” på att våra aktiviteter och tilltag är rätt.
Vi har många medlemmar, både från bygden och utomsocknes.

Det är alltid mycket på gång.
Det kan vara att rödfärga ett hus, resa en stor julgran, skriva till vägverket för bättre vägunderhåll…
Men viktigaste av allt är nog att vi träffas och har kul ihop i vårt byalag.

Vill man vara lite mera formell är byalagets uppgift att tillvarata bygdens intressen genom aktiviteter & arrangemang, information, remissyttranden, inlagor etc., verka för trivsel och positiv utveckling bland boende, övriga medlemmar, företagare och andra föreningar och klubbar i bygden.

Två gånger per år utkommer vår tidning Nolsoknabladet med information och rapporter om våra aktiviteter, gamla såväl som nya.

Vi genomför de flesta av våra arrangemang i Kedjeåsgården, den gamla skolan i byn, som byalaget numera äger. Kedjeåsgården är en bra lokal för fester och andra sammankomster. Den går att hyra för både privatpersoner (även icke medlemmar), andra föreningar och företag.

Inte långt från Kedjeåsgården ligger Vargberget, vår idrottsplats, där vi ibland samlas och spelar fotboll, brännboll eller har andra aktiviteter.

Byalaget arrenderar också fisket i Immen och Trettjärn. Sjöarna är en utmärkta fiskesjöar såväl sommar som vinter och det finns gott om både stor gädda och abborre. I båda sjöarna finns det tillgång till båt.

Vill du bli medlem i Nolsokna byalag?

Alla kan bli medlemmar i Nolsokna byalag, du behöver alltså inte bo i trakten.
Medlemsavgiften är 240 kr för familj och 120 kr för enskild medlem.
Avgiften betalas till vårt bankgirokonto: 460-1647 eller med swish 123 344 5707.
Glöm inte att ange ditt namn!

Fiskekort i Immen och Trettjärn

Fiskekort i Immen kostar:

  • 150 kr (årskort, endast för medlemmar i byalaget)
  • 40 kr (dagkort, du behöver inte vara medlem i byalaget).

Du kan också låna båt i Immen och Trettjärn för dagen.

Läs mera på sidan Fiske

Kontakt

Byalagets adress är:

Nolsokna byalag,
Kedjeåsen 401,
691 91 Karlskoga

Mailadress är: nolsokna.byalag@gmail.com

Vill du komma i direktkontakt med oss så ring Sören Frisk (ordf.) på 070 350 5882 eller Siw Philipsson (kassör) på 180 08 eller 070 523 48 78.