Naturreservat i Nolsokna

I trakten där vi bor finns det många Naturreservat, både helt nära och lite längre bort, se på kartan här.
I några av dem finns det också färdigställda vandringsleder och vindskydd.
Tag tillfället i akt och upptäck naturen där du bor.

Här kan du läsa om av några av reservaten:

 • Blecktjärnsskogen
 • Bofallsmossen
 • Djupa dalen
 • Kärne
 • Lokadalen
 • Malmhöjden
 • Murstensdalen
 • Trösälven
 • Örvartjärn (nytt reservat, faktablad saknas t.v.)
  • Naturreservatet Örvartjärn består av ett småkuperat skogslandskap med branta sluttningar, karga höjder och fuktiga dalgångar. Här möter du en åldrande granskog och på de torrare partierna en senvuxen barrskog. Reservatet är ett paradis för en stor mängd växter och djur som har svårt att klara sig i dagens storskaligt brukade skogar.