Styrelse för 2022

ORDFÖRANDE
Sören Frisk
sorenfrisk.kga@gmail.com
tel: 070 350 58 82

VICE ORDFÖRANDE
Johan Vestin
johan_vestin@hotmail.com
tel:073-445 18 20

SEKRETERARE och kassör behjälplig
Leila Raudsaar
leila@raudsaar.com
tel: 181 01, 072 72 181 01

VICE SEKRETERARE och ADMINISTRATÖR för Nolsokna byalag på Facebook
Carina Granéll

KASSÖR
Siw Philipson
esphojden241@telia.com
tel: 070 523 48 78

LEDAMOT
Patric Jacobsson
Junior84@telia.com
tel: 070 757 52 02

LEDAMOT
Gert Wass
g.wass@hotmail.com
tel: 070 698 64 71

LEDAMOT
Royne Hernfridsson
royne.hernfridsson@hotmail.com
tel. 131 32, 073 040 60 94

Övriga funktionärer

REDAKTÖR FÖR NYTT FRÅN NOLSOKNA
Therese Philipsson
therese.philipsson@hotmail.se
tel: 070 592 90 01

FASTIGHETS- och BRANDANSVARIG
Erik Jonsson
skogalund_506@telia.com

tel: 070 552 91 49

FISKEANSVARIG
Anders Hultman
anders.hultman@outokumpu.com
tel: 073 668 31 80

WEBANSVARIG
Torbjörn Hedfeldt
toto.hedfeldt@telia.com

tel:  070 591 69 39