Fiske

Byalaget arrenderar fiskerätten i två sjöar, Immen och Trettjärn där man kan fiska mot en avgift.

  • Inga fysiska fiskekort skickas dock ut. Istället kommer uppdaterade listor över de som har betalat fiskekortsavgift skickas till byalagets fisketillsyningsmän.

Kostnader:

  • årsavgift – 150 kronor (endast medlemmar)
  • dagavgift – 50 kronor (du behöver inte vara medlem)
  • dagavgift grupper om minst 10 personer – 40 kronor per gruppmedlem
  • lån av båt i Immen och Trettjärn är gratis för medlemmarna i byalaget.
  • för icke medlemmar kostar det 100 kronor per gånga att hyra båt (fiskekort ingår ej).

Fiskeavgiften kan betalas in på vårt bankgirokonto 460-1647 eller med swish på nummer 1233 35 2036 (ange avsändare)

Båtar:

  • Immen – bokas genom Anders Hultman, tel. 073 668 3180
  • Trettjärn – bokas genom Anders Hultman, tel. 073 668 3180

Regler för fisket framgår av dokumentet Regler för Nolsokna byalags fiske i sjöarna Immen och Trettondetjärn.